INFORMACE

Aktuální informace:

20.4.2015 byla zahájena výstavba IS. Staveniště bylo předáno dodavateli stavby. 

V případě potřeby vstupu jednotlivých majitelů na své pozemky je nutno toto oznámit zhotoviteli IS  a dodržovat zásady bezpečnosti na staveništi.

Během postupu prací bude na parcelách vlastníků dle potřeb stavby složen materiál a potřebná technika, přesuny a dočasné uložení zeminy.
 

Důležité informace pro zájemce o pozemky v lokalitě "Na kříži":

Před koupí stavebního pozemku se ujistěte, že současný vlastník má zaplaceny veškeré pohledávky vůči sdružení a uhrazenou investici IS (inženýrské sítě). V případě nesplacení nákladů na dané nápojné místo po vás budou požadovány úměrně navýšené a každoročně úročené náklady na realizaci IS.

 

12.2.2016: Aktuální informace ze stavby první etapy IS

V listopadu 2015 proběhla  přeložka vedení O2 podél silnice na přehradu, kde v této trase bude uložena kanalizace.
Současně probíhá budování poslední části kanalizace, na kterou navazuje část páteřního rozvodu vody a plynu. Rozvod vody je v části A, B budoucích vnitřních komunikací již hotov, s připraveným napojením na lokalitu Za Humny, je také již uložena část vodoměrných šachet.
Předpokládaný termín dokončení kanalizace 29.2. , s přípojkami splaš. kanalizace do 15.3.
Termín pro páteřní rozvod vody a plynu je k 15.4., kde po kolaudaci budou zbudovány přípojky.
Je třeba upozornit, že je to předpoklad, který závisí na počasí. I když se zdá, že je relativně mírná zima, přesto stačí v tomto období jeden den deště a několik dnů je zásadně ztížena jakákoli stavební činnost, především pohyb techniky na staveništi, zásadní je hutnění zásypů a další.
 
Vzhledem k jarním prázdninám začátkem března a velikonocím koncem března, předběžně plánujeme schůzi spolku na 4.4., kde budeme řešit další informace jak z I. etapy, tak ohledně II. etapy výstavby IS a financování.
 
Vzhledem k probíhajícím pracím, přesunu zeminy a materiálu po stavbě nedoporučujeme vytyčování pozemků, nelze zaručit jejich nepoškození!
 

 

23.9.2015: Aktuální sdělení

V sekci dokumenty byly přidány nové dokumenty s nákresem aktuální situace stavby IS. Jsou zde zaneseny změny, které byly provedeny od posledního nákresu z roku 2011.

 •    Nákres aktuální situace - zde.
 •    Nákres aktuální situace splaškových přpojek - zde.

Aktuální fotografie výstavby

 

10.5.2015: Aktuální sdělení

1.       Aktuální fotografie ze stavby - status 03.05.2015

2.       Archeologové našli v naší lokalitě zajímavou oblast. Na základě diskuze mezi stavební firmou, výborem spolku a archeology se rozhodlo, že stavba bude na 3 týdny přerušena, aby bylo možné provést zmapování nálezů.

 

22.4.2015: Doplněn přehled plateb

Byl doplněn přehled zaplacených nápojných míst - zde.

 

22.4.2015: Foto ze zahájení stavby

 

25.3.2015: POZOR: Změna místa konání scháze vlastníků.

Z technickcýh důvodů tentokrát proběhne setkání v hotelu Atlantis (http://www.hotel-atlantis.cz/) - v Bílém salonku.

Změna termínu se nemění!

 

17.3.2015: 30.3.2015 proběhne setkání vlastníků

Informace týkající se setkání a agendy jsou dostupné zde.

 

18.1.2015: Prodloužené stavební povolení do 30.9.2017

V sekci DOKUMENTY byly doplněny dva dokumenty týkající se prodloužení planotsti stavebního povolení.

 • původní stavební povolení - zde
 • prodloužení platnosti stavebního povolení do 30.9.2017 - zde

 

11.11.2014: Důležité upozonění

Rádi bychom vás informovali o nastávajících důležitých termínech členských schůzí. Detailní agenda bude doručena všem členům odsouhlaseným způsobem.

 1. Členská schůze 1.12.2014  (finální výběr dodavatele výstavby + odsouhlasení právních principů)
 2. Členská schůze 15.12.2014 (podpisy administrativních dokumentů – smlouva se sdružením o investici výstavby)

 Doručení plné částky bylo stanoveno pro první etapu (bez navýšení) k 31.1.2015 v předpokládané výši 650.000 – 700.000Kč, konečná částka vzejde z výsledků členské schůze 1.12.2014.

 

18.10.2014: Vloženy nové dokumenty 

Byly vloženy nové dokumenty s následujícícm obsahem

1. zápis z člensé schůze z 15.9.2014 - zde.

2. zápis ze schůze výboru z 15.9.2014 - zde.

3. příloha - agenda  členské schůze - zde.

4. příloha - nové znění stanov - zde.

5. příloha - model financování výstavby - zde.

 

12.9.2014: Vložen návrh nových stanov sdružení

Byl vložen návrh nových stanov (zde), které chceme odsouhlasit na členské schůzi, která se bude konat v pondělí, 15.09.2014. V případě nějakých dotazů nás neváhejte kontaktovat.
Dále bychom ještě rád upozornili na to, že na členské schůzi se bude volit i nový výbor sdružení/spolku. Členem výboru se může stát kterýkoliv člen sdružení/spolku. Pokud má někdo z Vás zájem o tuto funkci, prosím dejte nám vědět.

 

10.9.2014: Vložen vzor plné moci pro případné zastupování na schůzi členů sdružení

Pro zastupování a pravoplatné hlasování členů sdružení na členské schůzi je nutné použít znění plné moci dle vzoru - viz vzorové dokumenty zde.

 

9.7.2014: 23.6.2014 proběhlo setkání vlastníků

Prezentace je dostupná zde. Informace důležité pro majitele pozemků jsou dostupné zde.

 

11.6.2014: PLÁNOVANÁ SCHŮZE ČLENŮ SDRUŽENÍ

Na 23.6.2014 (pondělí) v 18:00 je plánována schůze sdružení. Agenda a místo konání budou upřesněny do 18.6.2014.

Důležité body jednání:

 • Představení možných variant realizace výstavby IS.
 • Hlasování o finální variantě.

Pokud nemáte plné podklady k obsahu jednání, prosím kontaktujte nás e-mailem na dhalamek@seznam.cz.

 

11.6.2014: Shrnutí výsledků za poslední dva měsíce

Od měsíce dubna došlo k významnému posunu v celé přípravě výstavby IS. Jedná se především o následující body:

 • Oslovení všech spoluvlastníků (43 osob, 46 pozemků, 49 nápojných míst) s dotazem na možnosti spolufinancování. Financování je přislíbeno za jasně definovaných podmínek pro 36 nápojných míst z 49.
 • Bylo provedeno oslovení investorů výstavby IS, koncové nabídky a jednotlivé možnosti výstavby budou představeny na schůzi sdružení, na které proběhne výběr nejvhodnější možnosti formou hlasování přítomných členů.
 • Proběhla příprava projektu pro změnu vedení nadzemních sítí ve vlastnictví O2, zasahujících do naší lokality.
 • Je připravován nezbytný archeologický průzkum paralelně probíhající s výstavbou IS.

 

7.4.2014: Vystavena poptávka na investora a dodavatele výstavby inženýrských sítí

Bylo provedeno oslovení potencionálních  developerů a investorů s poptávkou na realizaci IS. Výběr dodavatelů není níjak omezen, v případě že máte kontkat na vhodného dodavatele, prosím přepošlete mu dokument s poptavkou. Dokument je dostupný zde

 

18.3.2014: Výsledky dotazníkové kampaně

Ze 43 vlastníků dosud odpovědělo 31, 21 je ochotno financovat v tomto roce, 10 ne.

 

17.3.2014: Výsledky dotazníkové kampaně

Ke dni 17.3 máme tyto průběžné výsledky:

Ze 43 oslovených vlastníků máme dosud 29 odpovědí, z toho 20 je ochotno se podílet na investování IS v letošním roce, 9 není ochotno. Rádi bychom požádali ostatní vlastníky, kteří se nevyjádřili o jejich odpověd. Kontkatní osoba je pan David Halámek dhalamek@seznam.cz.

 

STARŠÍ INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V ARCHIVU NEBO NA WWW.NAKRIZI.CZ

te zde.