INFORMACE

Aktuální upozornění:

Žádáme všechny stavebníky, jak současné, tak budoucí, aby při výstavbě svých domů provedli opatření, která zabrání poničení komunikace, obrub, atd. Při poškození jsou povinni na své náklady dát vše do původního stavu. Na tyto škody nelze uplatnit záruka zhotovitele! 

Je také nutno dbát při používání těžké techniky, např. při betonování a zapatkování těchto strojů, aby používali pod patky podložky, hranoly, hrozí poškození asfaltu, zámkové dlažby!!!  

Při výjezdu techniky z pozemku stavebníka je také povinnost, aby případné bláto, hlína atd., bylo ihned z komunikace odstraněno, mohlo by dojít k zanešení dešťové kanalizace, následné čištění je potom velmi drahé.

Je také třeba dbát, aby komunikace a zálivy ze zámkové dlažby nebyly přetěžovány těžkou technikou.
 

Aktuální informace:

Prosíme všechny majitele o zvýšenou obezřetnost při pohybu v naší lokalitě. Opakovaně se vyskytují případy nelegálního uskladnění zeminy a stavebního odpadu v naší lokalitě.

Pokud zahládnete podezřelá nákladní auta, která zavaží na naše pozemky cizí materiál, prosím poznačte si jejich SPZ, případně celou situaci vyfotografujte pro pozdější došetření. 

 

5.5.2019: Reference a doporučení ověřených dodavatelů

Veškeré stavební práce -  Tomáš Pivnička, TP Stav s.r.o.  http://www.tpstav.cz,  tel: 732 266 559

Venkovní žaluzie a stínění - Michael Paravičíny,  http://www.alumix.cz, tel: 722 909 350

Měření radonu - Jakub Janský, http://www.aplgeo.cz , tel: 605 043 906

Připojení k internetu včetně zajištění přípojky  - Milan Lederer,  http://www.lednet.cz

 

1.3.2016: Aktuální informace - postup kolaudace a další kroky

Již kolaudováno:    komunikace, voda, plyn

Připravuje se:
   kolaudace kanalizace
   propojení plynu na hlavní řád – dle kapacit RWE, smlouva s RWE
 
Další kroky:
1. Veřejné osvětlení – budování VO  by mělo být zahájeno během  března, dle vývoje počasí
 
2. Vyhotovují se podklady, GO zaměření a změna zápisem na KÚ  pozemků pod komunikacemi z orné půdy  na silnici
 
3. Příprava smluv pro převod pozemků pod komunikacemi na obec, převod kanalizace a komunikace na obec.
Tady bude potřeba součinnost vlastníků podílů na těchto pozemcích.
 
5. Telekomunikační rozvody v lokalitě - vydáno územní rozhodnutí, stavba se připravuje
 
 
 
1.3.2016: Připojení k internetu CETIN ( PRO PROJEKTANTY )
 
Aktuální informace k připojení k internetu od společnosti CETIN  - zde.
 

 

12.2.2016: Aktuální informace ze stavby první etapy IS

V listopadu 2015 proběhla  přeložka vedení O2 podél silnice na přehradu, kde v této trase bude uložena kanalizace.
Současně probíhá budování poslední části kanalizace, na kterou navazuje část páteřního rozvodu vody a plynu. Rozvod vody je v části A, B budoucích vnitřních komunikací již hotov, s připraveným napojením na lokalitu Za Humny, je také již uložena část vodoměrných šachet.
Předpokládaný termín dokončení kanalizace 29.2. , s přípojkami splaš. kanalizace do 15.3.
Termín pro páteřní rozvod vody a plynu je k 15.4., kde po kolaudaci budou zbudovány přípojky.
Je třeba upozornit, že je to předpoklad, který závisí na počasí. I když se zdá, že je relativně mírná zima, přesto stačí v tomto období jeden den deště a několik dnů je zásadně ztížena jakákoli stavební činnost, především pohyb techniky na staveništi, zásadní je hutnění zásypů a další.
 
Vzhledem k jarním prázdninám začátkem března a velikonocím koncem března, předběžně plánujeme schůzi spolku na 4.4., kde budeme řešit další informace jak z I. etapy, tak ohledně II. etapy výstavby IS a financování.
 
Vzhledem k probíhajícím pracím, přesunu zeminy a materiálu po stavbě nedoporučujeme vytyčování pozemků, nelze zaručit jejich nepoškození!
 

 

23.9.2015: Aktuální sdělení

V sekci dokumenty byly přidány nové dokumenty s nákresem aktuální situace stavby IS. Jsou zde zaneseny změny, které byly provedeny od posledního nákresu z roku 2011.

  •    Nákres aktuální situace - zde.
  •    Nákres aktuální situace splaškových přpojek - zde.

Aktuální fotografie výstavby

 

10.5.2015: Aktuální sdělení

1.       Aktuální fotografie ze stavby - status 03.05.2015

2.       Archeologové našli v naší lokalitě zajímavou oblast. Na základě diskuze mezi stavební firmou, výborem spolku a archeology se rozhodlo, že stavba bude na 3 týdny přerušena, aby bylo možné provést zmapování nálezů.

 

22.4.2015: Doplněn přehled plateb

Byl doplněn přehled zaplacených nápojných míst - zde.

 

22.4.2015: Foto ze zahájení stavby

 

 

STARŠÍ INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V ARCHIVU NEBO NA WWW.NAKRIZI.CZ

te zde.