INFORMACE

2.2.2020:

Upozornění pro zájemce o koupi pozemku:

Vzhledem k často neúplným informacím od prodávajících upozorňujeme zájemce o koupi pozemku v lokalitě "U Kříže", aby si ve vlastním zájmu před uzavřením kupní smlouvy zjistili u zástupců spolku všechny informace ohledně závazků, které vyplývají ze smluv uzavřených předchozími majiteli.

Předejde se tím často zbytečným problémům při vyjádřeních spolku k jednotlivým stavebním záměrům v lokalitě.

 

Aktuální upozornění:

Žádáme všechny stavebníky, jak současné, tak budoucí, aby při výstavbě svých domů provedli opatření, která zabrání poničení komunikace, obrub, atd. Při poškození jsou povinni na své náklady dát vše do původního stavu. Na tyto škody nelze uplatnit záruka zhotovitele! 

Je také nutno dbát při používání těžké techniky, např. při betonování a zapatkování těchto strojů, aby používali pod patky podložky, hranoly, hrozí poškození asfaltu, zámkové dlažby!!!  

Při výjezdu techniky z pozemku stavebníka je také povinnost, aby případné bláto, hlína atd., bylo ihned z komunikace odstraněno, mohlo by dojít k zanešení dešťové kanalizace, následné čištění je potom velmi drahé.

Je také třeba dbát, aby komunikace a zálivy ze zámkové dlažby nebyly přetěžovány těžkou technikou.
 

 

5.5.2019: Reference a doporučení ověřených dodavatelů

Architektonický návrh - Ing. arch. Alena Dubová, Ph.D., http://www.architektikromeriz.cz, tel: 775 173 144

Veškeré stavební práce -  Tomáš Pivnička, TP Stav s.r.o.  http://www.tpstav.cz,  tel: 732 266 559

Venkovní žaluzie a stínění - Michael Paravičíny,  http://www.alumix.cz, tel: 722 909 350

Měření radonu - Jakub Janský, http://www.aplgeo.cz , tel: 605 043 906

Připojení k internetu včetně zajištění přípojky  - Milan Lederer,  http://www.lednet.cz

 
1.3.2016: Připojení k internetu CETIN ( PRO PROJEKTANTY )
 
Aktuální informace k připojení k internetu od společnosti CETIN  - zde.
 

STARŠÍ INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V ARCHIVU NEBO NA WWW.NAKRIZI.CZ

te zd