Přehled

Rádi bychom Vás požádali, abyste si ve svém kalendáři rezervovali termín pro naši další schůzi vlastníků/členskou schůzi sdružení. Tato schůze bude velice důležitá. Proto bychom Vás rádi požádali o Vaši osobní účast. Schůze se bude konat v:

 

pondělí, 15.09.2014 od 18:00 hod

opět s největší pravděpodobností v restauraci „U Helánů“ v Rozdrojovicích.

 

Přesná agenda a případné podklady Vám budou poslány nejpozději 30 dní před touto schůzí. Již teď ale víme, že hlavní témata budou následující:

·         Volba nového předsednictví sdružení

·         Změna stanov sdružení

Náš návrh se budeme snažit poslat co nejdříve, aby mohlo proběhnout připomínkové řízení pomocí emailů. Na schůzi by se pak již pouze vše oficiálně odsouhlasilo.

·         Představení detailů k možným modelům financování

·         Volba modelu financování

·         Představení modelu pro způsob výběru peněz (s vazbou na model financování)

·         Odsouhlasení modelu pro způsob výběru peněz a definice termínů

Pozn.: pro variantu A (náklady zaplatí vlastníci) se předpokládá na každé nápojné místo 650.000,- Kč i s DPH. Pro variantu B (spolupráce s investorem) se předpokládá na každé nápojné místo 850.000,- Kč i s DPH. Termín ukončení výběru v rámci 1.fáze chceme stanovit co nejdříve (s ohledem na platnosti staveních povolení). O všem se ale bude rozhodovat v průběhu schůze samotné. Předpokládáme, že daný termín bude ve 2.polovině října 2014. Pozdější termín úhrady bude možný, ale za jiných podmínek = ceny budou vyšší. Toto navýšení se ale budou opět specifikovat a odsouhlasovat v průběhu schůze dne 15.09.2014.