Dokumenty

Dokument Datum vloženíseřadit sestupně
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 4.5.2010 02/08/2014 - 16:32
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 4.5.2010 02/08/2014 - 16:33
Pozvánka k veřejnému ústnímu jednání k územnímu řízení, které se uskuteční dne 7. prosince 2010 na Obecním úřadě v Rozdrojovicích (první část) 02/08/2014 - 16:35
Pozvánka k veřejnému ústnímu jednání k územnímu řízení, které se uskuteční dne 7. prosince 2010 na Obecním úřadě v Rozdrojovicích (druhá část) 02/08/2014 - 16:35
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konané dne 7.12.2010 02/08/2014 - 16:36
Zápis z veřejného ústního jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 7.12.2010 (první strana) 02/08/2014 - 16:37
Zápis z veřejného ústního jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 7.12.2010 (druhá strana) 02/08/2014 - 16:42
Zápis z veřejného ústního jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 7.12.2010 (třetí strana) 02/08/2014 - 16:42
Územní rozhodnutí o umístění stavby - rodinné domy Rozdrojovice - 1.etapa inženýrské sítě a komunikace 02/08/2014 - 16:57
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 1.3.2011 02/08/2014 - 16:59
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 1.3.2011. Součástí zápisu je nabídka projektových prací pro získání stavebního povolení pro I. etapu výstavby (inženýrské sítě) 02/08/2014 - 17:00
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 22.3.2011 02/08/2014 - 17:01
Elektronická kopie územního rozhodnutí s nabytou právní mocí 02/08/2014 - 17:03
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 22.3.2011 02/08/2014 - 17:04
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 26.4.2011 02/08/2014 - 17:05
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 26.4.2011 02/08/2014 - 17:06
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 4.10.2011 02/08/2014 - 17:07
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 4.10.2011 02/08/2014 - 17:09
Souhrnná zpráva, popisující dosavadní průběh prací a investic (k 10.10.2011) 02/08/2014 - 17:10
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 31.1.2012 02/08/2014 - 17:11
Výroční zpráva "Sdružení vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice" za rok 2011 02/08/2014 - 17:12
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 31.1.2012 02/08/2014 - 17:13
Část projektové dokumentace pro podání žádosti o vydání stavebního povolení na zřízení inženýrských sítí vč. komunikací 02/08/2014 - 17:15
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 11.9.2012 02/08/2014 - 17:15
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 11.9.2012 02/08/2014 - 17:16
Elektronická verze žádosti o stavební povolení k vodním dílům (na stavební objekty SO-2 kanalizace splašková, SO-3 kanalizace dešťová a SO-4 vodovod) 02/08/2014 - 17:17
Aktuální zůstatek bankovního účtu sdružení 233694146/0300 byl k 31.12.2012 ve výši 333918.95,- Kč. Souhrn dosavadních příjmů a výdajů sdružení 02/08/2014 - 17:19
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 16.4.2013 02/08/2014 - 17:19

Stránky