Dokumenty

Dokument Datum vloženíseřadit vzestupně
Elektronická kopie územního rozhodnutí s nabytou právní mocí 02/08/2014 - 17:03
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 22.3.2011 02/08/2014 - 17:01
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 1.3.2011. Součástí zápisu je nabídka projektových prací pro získání stavebního povolení pro I. etapu výstavby (inženýrské sítě) 02/08/2014 - 17:00
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 1.3.2011 02/08/2014 - 16:59
Územní rozhodnutí o umístění stavby - rodinné domy Rozdrojovice - 1.etapa inženýrské sítě a komunikace 02/08/2014 - 16:57
Zápis z veřejného ústního jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 7.12.2010 (třetí strana) 02/08/2014 - 16:42
Zápis z veřejného ústního jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 7.12.2010 (druhá strana) 02/08/2014 - 16:42
Zápis z veřejného ústního jednání ve věci územního řízení v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konaného dne 7.12.2010 (první strana) 02/08/2014 - 16:37
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice, konané dne 7.12.2010 02/08/2014 - 16:36
Pozvánka k veřejnému ústnímu jednání k územnímu řízení, které se uskuteční dne 7. prosince 2010 na Obecním úřadě v Rozdrojovicích (druhá část) 02/08/2014 - 16:35
Pozvánka k veřejnému ústnímu jednání k územnímu řízení, které se uskuteční dne 7. prosince 2010 na Obecním úřadě v Rozdrojovicích (první část) 02/08/2014 - 16:35
Zápis ze setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 4.5.2010 02/08/2014 - 16:33
Program jednání setkání vlastníků a spoluvlastníků pozemků v lokalitě "Na kříži" v k.ú. Rozdrojovice ze dne 4.5.2010 02/08/2014 - 16:32

Stránky